Komputerowy program do kojarzeń DoKo

Hodowco! Nie musisz zastanawiać się, jakiego buhaja wybrać do kojarzeń w swoim stadzie, aby uzyskać postęp hodowlany. PROGRAM do kojarzeń DoKo umożliwia optymalny wariant doboru rozpłodnika do kojarzeń dla osiągnięcia założonego celu hodowlanego.

W czasie doboru do kojarzeń brana jest pod uwagę cała baza rodowodów krów i jałówek objętych oceną użytkowości oraz informacje o ich wartościach hodowlanych dotyczących cech produkcji, oceny typu i budowy oraz innych cech podlegających ocenie.

Zalety programu DoKo

 • Unikanie spokrewnienia między parą rodzicielską.
  Nie można bowiem doprowadzić do niekontrolowanego przyrostu inbredu, będącego źródłem niekorzystnych zjawisk określanych jako depresja inbredowa, takich jak obniżenie wydajności, spadek wskaźników rozrodu lub pogorszenie zdrowotności. Nie należy przekraczać spokrewnienia powyżej 6,25%.
 • Dostęp do bazy buhajów ocenionych w Polsce i przez INTERBULL.
  Jest możliwość użycia wartości hodowlanej dla buhajów nie posiadających w Polsce córek, a więc ocenianych przez INTERBULL i odniesionych do polskiej bazy genetycznej.
 • Optymalizacja doboru buhaja do krowy.
  Hodowca otrzymuje informacje, gdy buhaj ma jakąś cechę gorszą niż krowa. Program dokonuje również korekty doboru buhaja ze względu na pokrój krowy.
 • Użycie rodowodowych wartości hodowlanych dla jałówek i pierwiastek bez oficjalnej wyceny.
  Na podstawie wartości hodowlanych przodków program oblicza średnią rodowodową wartość hodowlaną dla jałówek i pierwiastek nie podlegających oficjalnej wycenie i uwzględnia ją przy doborze buhaja do kojarzeń.
 • Każdy hodowca może wybrać optymalne wagi cech dla swojego stada.
  To hodowca decyduje, jakie cechy należy poprawić, aby osiągnąć założony cel hodowlany.

Wyniki doboru prezentowane w formie raportu, w którym znajdziesz

 • Propozycje 3 rozpłodników dla każdej samicy.
 • Wyliczenie inbredu dla każdego spodziewanego potomka.
 • Dopasowanie rozpłodnika do samicy w odniesieniu do ich cech produkcyjnych, funkcjonalnych i pokrojowych.