Nowy indeks hodowlany I€S

Amerykanie mają NM$, a Włosi mają swój I€S. Jest to nowy indeks hodowlany i wskazujący pod kątem ekonomicznym ŻYCIOWĄ OPŁACALNOŚĆ BUHAJA. Skalkulowany w EURO.

Elementy składowe tego indeksu to: produkcja, zdrowie, płodność i typ. W tym indeksie zawarte są przychody i koszty wynikające z użytkowanie krów (córek danego buhaja). Przychody to te wynikające z produkcji mleka. Do kosztów zalicza się: koszty żywienia oraz koszty związane ze stratami w wyniku mastitis, trudności z zacieleniem, itp.

W tym indeksie największy nacisk położony jest na produkcję 39%, dalej produkcja, płodność i cechy pokrojowe (szczegóły za rysunku poniżej).

Najlepsze buhaje z naszej oferty pod względem I€S:

  • genomowe: SAMSON +1577€; LIGHTMAN +1498€; RALLY +1485€; NEBULA +1458€
  • konwencjonalne: CHEPEAU +929€; GALACTICO +825€; SANSIRE +818€; ROBLES +781€ies-udzial-skladnikow-pl-111