Nasienie seksowane SexedUltra 4M

Charakterystyczny różowy kolor słomki przypisany jest do nasienie seksowanego 4M. Oznacza to, że w 1 porcji (1 słomce) mieści się 4 miliony plemników żeńskich. Jest to podwojona ilość plemników porównując do 2M.

W 2014 r. udowodniono, że krowa, która urodzi jałówkę ma więcej mleka po wycieleniu i całej laktacji niż krowa rodząca buhaja. Badaniu poddano 1,5 mln krów mlecznych. Wnioski są następujące:

  • płód żeński produkuje więcej estrogenu, co ma wpływ na rozwój wymienia w trakcie ciąży
  • krowa, która urodziła cieliczkę daje więcej mleka w 1 i kolejnych laktacjach niż krowa, która urodziła buhajka

Korzyści ze stosowania nasienia seksowanego 4M:

  1. pewność uzyskania jałówki (>90%),
  2. jałówki przeznaczone na remont stada ,
  3. dodatkowy dochód dla gospodarstwa w przypadku sprzedaży nadliczbowych jałówek,
  4. mniej problematyczne porody
  5. większa produkcja mleka
  6. więcej skutecznych inseminacji przy pierwszym zabiegu

W naszej ofercie coraz więcej buhajów z nasieniem seksowanym 4M:

APACHE           SOUND SYSTEM           GTA              LUDWIG

Docelowo będą wszystkie dostępne w technologii 4M.