Rzepak

art-intro-2Rzepak jest jedną z bardziej opłacalnych upraw polowych. Z roku na rok przybywa rolników, którzy chętnie umieszczają go w swoim płodozmianie. O sukcesie uprawy decyduje kilka kluczowych elementów:

 • Optymalny termin siewu: zależy od regionu i przypada na II połowę sierpnia. Rzepak jest wrażliwy na opóźnienie siewu i tylko w szczególnie korzystnych warunkach dopuszcza się siew do 10 września
 • Prawidłowa obsada roślin: 40-60 roślin / m2. Częstym błedem jest zbyt gęsty siew rzepaku, co powidyje że rośliny konkurują ze sobą i w efekcie są mniejsze i słabsze.
 • Głębokość siewu: standardowo na gł. 1-2 cm. Na glebach suchych zaleca się siać nasiona na gł. 3-4 cm, aby zapewnić im lepszą możliwość pobierania wody.
 • Siew nasion rzepaku zalecany z mikrogranulatem startowym, który podawany jest w sąsiedztwie nasion i zapewnia natychmiastowe odżywianie i kiełkowanie nasion.
 • Jesienne odżywianie i nawożenie w celu wykształcenia silnego systemu korzeniowego, co gwarantuje dobre przezimowanie i szybki start wiosną.
 • Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego. Gwarantuje on przeniesienie pożądanych cech odmian takich jak:
  • Potencjał plonotwórczy,
  • jakość uzyskiwanego ziarna,
  • odporność na choroby.

AgroGen jest dystrybutorem wielu firm hodujących rzepak. Dysponujemy zimotrwałymi odmianami o wysokim potencjale plonotwórczym. Aby poznać aktualną ofertę skontaktuj się z nami: +48 663 990 495 ; info@agrogen.pl