AGROSILE Mais

Kiszonka z kukurydzy stanowi blisko 60% dawki żywieniowej krowy. Tylko stosowanie odpowiedniego inokulntu (zakiszacza) pozwala na prawidłowe jej zakiszenie i minimalne straty przy skarmianiu.

KORZYŚCI STOSOWANIA

  • zwiększenie stabilności tlenowej kiszonki,
  • opóźnienie ryzyka wtórnej fermentacji w kiszonce,
  • obniżenie ilości mikotoksyn,
  • poprawienie wartości pokarmowej kiszonki i jej smakowitości,
  • hamowanie rozwoju pleśni i drożdży w kiszonce,
  • wydłużenie trwałości kiszonki podczas wybierania z silosu i leżenia na stole paszowym.

SKŁAD

Lactobacillus acidilactici

oraz

Lactobacillus buchneri, który:

  • produkuje właściwe enzymy, ułatwiające strawność włókna
  • redukuje straty w kiszonce i przedłuża jej stabilność podczas skarmiania
  • produkuje związek energetyczny glikol propylenowy, który zapobiega ketozie
bakteria fermentacji mlekowej o wysokiej koncentracji3 x 10 11 j.t.k / 1 g produktu
wysoka koncentracja na 1 g zakiszanego surowca300 000 j.t.k

DAWKOWANIE

Zawartość opakowania rozpuścić w 10-50 litrów (w zależności od aplikatora) czystej wody z ujęcia. Otrzymanym roztworem spryskiwać równomiernie zakiszany materiał za pomocą aplikatora lub ręcznie. Trwałość roztworu roboczego wynosi 48 godzin. Najlepsze efekty zakiszania osiąga się w ciągu 24 godzin od rozpuszczenia.

zielonka z całych roślin kukurydzy (b. dobre warunki zakiszania)100 g / 150 t
zielonka z całych roślin kukurydzy (dobre warunki zakiszania)100 g / 125 t
zielonka z całych roślin kukurydzy (słabe warunki zakiszania)100 g / 100 t