Kukurydza

Kukurydza jest podstawową paszą w żywieniu bydła. Jest ona podstawowym źródłem energii w dawce pokarmowej. Punktem wyjścia jest odpowiednie przygotowanie stanowiska z uwzględnieniem zawartości składników pokarmowych, wybór odpowiedniego materiału siewnego oraz nawożenie zapewniające szybki i wyrównany start.

AgroGen jest wieloletnim dystrybutorem hiszpańskiej firmy nasiennej Semillas Fito. W swojej ofercie posiadamy zarówno odmiany ziarnowe jak  i kiszonkarskie, które są uznanymi i sprawdzonymi odmianami na polskich polach.

Do tematu uprawy kukurydzy podchodzimy KOMPLEKSOWO. Dobrej jakości materiał siewny, biostymulator, zakiszacz i właściwe przechowywanie gwarantuje SUKCES ŻYWIENIOWY w postaci kiszonki o najwyższej jakości.

 ODMIANY KUKURYDZY

Kukurydza CARDIF (FAO 230) to nowa odmiana polecana szczególnie na kiszonkę. Wysokie rośliny, mięsiste liście i kolba z ziarnem „flint” to sukces uzyskania dobrej jakościowo kiszonki. Charakteryzuje się również bardzo dobrą odpornością na CHŁODY WIOSENNE. Nie wymaga też dobrze wygrzanej gleby przy siewie oraz wschodzi i dobrze rośnie nawet przy niskich temperaturach.  Wykazuje się również dużą odpornością na choroby, zwłaszcza na chorobę grzybową fuzariozę.

Ulotka kukurydzy Cardif dostępna tutaj

Kukurydza BONFIRE (FAO 240) jest głównie odmianą ziarnową, ale większość klientów wybiera ją też z przeznaczeniem na kiszonkę. Albowiem o wartości energetycznej decyduje ziarno, a nie zielona masa. Jej główną zaletą jest wysoka ODPORNOŚĆ NA SUSZĘ, co przy suchych latach daje jej ogromną przewagę nad innymi odmianami. Dodatkowo jest bardzo odporna na choroby, zwłaszcza helmintosporiozę. 

Ulotka kukurydzy Bonfire dostępna tutaj

Prezentujemy kilka zdjęć z uprawy Bonfire w 2021r.

Kukurydza BENARES (FAO 250) to odmiana typowo na kiszonkę. Mocne, wysokie rośliny dają wysoki plon biomasy o bardzo dobrych parametrach kiszonkarskich. Główna cecha tej odmiany to bardzo dobra tolerancja na NISKIE TEMPERATURY wiosną. Dzięki temu nasiona szybko kiełkują dając równomierne wschody.

Ulotka kukurydzy BENARES dostępna tutaj

Kilka zdjęć z plantacji Benares w 2021r.

   

Jak uzyskać kiszonkę z kukurydzy o wysokiej jakości i wartości energetycznej?

Decydują o tym następujące czynniki:

 • dobór odmiany z uwzględnieniem wczesności dojrzewania (FAO), w zależności od warunków klimatyczno-glebowych oraz kierunku wykorzystania (mieszańce ziarnowe, kiszonkowe lub ogólnoużytkowe przeznaczone do uprawy zarówno na ziarno jak i na kiszonkę).
 • agrotechnika uprawy i zbioru.
 • występowanie zielonych liści i łodyg w okresie fizjologicznej dojrzałości ziarna („stay green”).
 • optymalny termin zbioru (30-35% s.m.).
 • wysoka strawność substancji organicznej (min. 75%) przy zachowaniu możliwie wysokiej strawności włókna NDF.
 • wysoki udział kolb i ziarna (45-57%) o wysokiej zawartości skrobi (20-40%) w s.m. całej biomasy.
 • typ ziarna (Dent/Semident lub Flint/Semiflint).
 • zbiór roślin w okresie fizjologicznej dojrzałości ziarna, kiedy występuje „linia mleczna” na wysokości 1/2 do 2/3 od podstawy ziarniaka (30-35% s.m.).
 • ciągły i krótki czas załadunku silosu/pryzmy (1-3 dni).
 • zachowanie optymalnej wysokości koszenia roślin w zależności od przyjętej technologii zbioru (12-20 cm lub znacznie wyżej, tak jak to ma miejsce w przypadku produkcji kiszonki LKS).
 • rozdrobnienie (0,8-2,0 cm) z niezbędnym mechanicznym naruszeniem struktury ziarniaków (gniecenie). Długość sieczki może być zwiększona w przypadku stosowania w żywieniu krów wozu paszowego o 1-3 mm, frezu wycinającego dodatkowo o 3-5 mm, niedoboru pasz włóknistych o 2 mm.
 • zastosowanie dodatków ułatwiających zakiszanie (inokulanty np. AGROSILE Mais)
 • prawidłowe zagęszczenie/ubicie zakiszanej masy surowca (silos, pryzma, rękaw).
 • odcięcia dostępu tlenu (pryzma, silos – dwie warstwy folii dociążone oponami, rękaw kiszonkarski gwarantuje idealne warunki beztlenowe).
 • prawidłowe wybieranie kiszonki i eliminacja napowietrzenia stosu kiszonki.