Kukurydza

Kukurydza jest podstawową paszą w żywieniu bydła. Jest ona podstawowym źródłem energii w dawce pokarmowej. Punktem wyjścia jest odpowiednie przygotowanie stanowiska z uwzględnieniem zawartości składników pokarmowych, wybór odpowiedniego materiału siewnego oraz nawożenie zapewniające szybki i wyrównany start.

AgroGen jest wieloletnim dystrybutorem hiszpańskiej firmy nasiennej Semillas Fito. W swojej ofercie posiadamy zarówno odmiany ziarnowe jak  i kiszonkarskie, które są uznanymi i sprawdzonymi odmianami na polskich polach.

Do tematu uprawy kukurydzy podchodzimy KOMPLEKSOWO. Dobrej jakości materiał siewny, biostymulator, zakiszacz i właściwe przechowywanie gwarantuje SUKCES ŻYWIENIOWY w postaci kiszonki o najwyższej jakości.

 ODMIANY KUKURYDZY

Kukurydza VOLOS (FAO 250) to sprawdzona odmiana polecana szczególnie na kiszonkę. Wysokie rośliny, mięsiste liście i długa kolba to sukces uzyskania dobrej jakościowo kiszonki o wysokiej wartości energetycznej. Charakteryzuje się również bardzo wysokim współczynnikiem STRAWNOŚCI WŁÓKNA. Kolejną ważną zaletą odmiany Volos jest ODPORNOŚĆ NA OKRESOWE BRAKI WODY, co przy zasadniczo suchych latach daje jej przewagę nad innymi odmianami. 

Wykazuje się również dużą odpornością na choroby, zwłaszcza na chorobę grzybową fuzariozę oraz helmintosporiozę.

Ulotka kukurydzy VOLOS dostępna tutaj

Prezentujemy kilka zdjęć z uprawy Volos w 2023r.

         

 

Kukurydza LIVORNO (FAO 260) to bardzo interesująca odmiana dwukierunkowa z przeznaczeniem zarówno na kiszonkę jak i na ziarno. Mocne, wysokie rośliny (nawet do 3,10 m.) dają wysoki plon biomasy o bardzo dobrych parametrach kiszonkarskich.  Długa kolba (16 rzędów x 42 ziaren = 672 ziaren) to główny powód dla tych plantatorów, którzy wybierają ją jako odmianę ziarnową. Główna cecha tej odmiany to wysoka ODPORNOŚĆ NA SUSZĘ.  W naszym klimacie mamy z roku na rok coraz wyższe temperatury w lecie oraz okresowe niedobory wody. Dlatego ta odmiana co roku sprawdza się na polskich polach.

Ulotka kukurydzy LIVORNO dostępna tutaj

Kilka zdjęć z plantacji Livorno w 2023r.

     

Cenna rada : zalecamy siew w glebę nagrzaną o temp. 8-12 st. C. Lepiej posiać 1 do 2 tygodni później, a roślina z pewnością odwdzięczy się silnym wzrostem i wigorem już w pierwszych etapach wegetacji.

Jak uzyskać kiszonkę z kukurydzy o wysokiej jakości i wartości energetycznej?

Decydują o tym następujące czynniki:

 • dobór odmiany z uwzględnieniem wczesności dojrzewania (FAO), w zależności od warunków klimatyczno-glebowych oraz kierunku wykorzystania (mieszańce ziarnowe, kiszonkowe lub ogólnoużytkowe przeznaczone do uprawy zarówno na ziarno jak i na kiszonkę).
 • agrotechnika uprawy i zbioru.
 • występowanie zielonych liści i łodyg w okresie fizjologicznej dojrzałości ziarna („stay green”).
 • optymalny termin zbioru (30-35% s.m.).
 • wysoka strawność substancji organicznej (min. 75%) przy zachowaniu możliwie wysokiej strawności włókna NDF.
 • wysoki udział kolb i ziarna (45-57%) o wysokiej zawartości skrobi (20-40%) w s.m. całej biomasy.
 • typ ziarna (Dent/Semident lub Flint/Semiflint).
 • zbiór roślin w okresie fizjologicznej dojrzałości ziarna, kiedy występuje „linia mleczna” na wysokości 1/2 do 2/3 od podstawy ziarniaka (30-35% s.m.).
 • ciągły i krótki czas załadunku silosu/pryzmy (1-3 dni).
 • zachowanie optymalnej wysokości koszenia roślin w zależności od przyjętej technologii zbioru (12-20 cm lub znacznie wyżej, tak jak to ma miejsce w przypadku produkcji kiszonki LKS).
 • rozdrobnienie (0,8-2,0 cm) z niezbędnym mechanicznym naruszeniem struktury ziarniaków (gniecenie). Długość sieczki może być zwiększona w przypadku stosowania w żywieniu krów wozu paszowego o 1-3 mm, frezu wycinającego dodatkowo o 3-5 mm, niedoboru pasz włóknistych o 2 mm.
 • zastosowanie dodatków ułatwiających zakiszanie (inokulanty np. AGROSILE Mais)
 • prawidłowe zagęszczenie/ubicie zakiszanej masy surowca (silos, pryzma, rękaw).
 • odcięcia dostępu tlenu (pryzma, silos – dwie warstwy folii dociążone oponami, co gwarantuje idealne warunki beztlenowe).
 • prawidłowe wybieranie kiszonki i eliminacja napowietrzenia stosu kiszonki.