Zakiszacze biologiczne

Dlaczego warto stosować inokulanty (potocznie nazywane zakiszaczami) do zakiszania pasz objętościowych?

Pasza objętościowa (kiszonka z kukurydzy, sianokiszonki z traw i lucerny) stanowi przeważającą część dawki pokarmowej krowy produkującej mleko. Nie ma dobrej jakości mleka bez dobrej jakości paszy. Idąc dalej, nie ma dobrej jakości paszy bez ZAKISZACZA. Im lepsza i smaczniejsza jest kiszonka, tym chętniej krowa ją pobierze i wyprodukuje więcej mleka.

Jaka jest dobra kiszonka dla krów?

Wartość suchej masy w roślinie przeznaczonej do kiszenia powinna oscylować w granicach 35%. Od kiszonki oczekujemy też odpowiedniej ilości energii (ok. 6,5 MJ) i białka użytecznego (12-13%). Zastosowanie zakiszacza ukierunkuje proces zakiszania na pożyteczną fermentację mlekową i wymagane parametry będą możliwe do osiągnięcia. Dobra kiszonka odznacza się też smakowitością, a krowa chętnie ją spożyje. Smakowitość daje właśnie zastosowanie zakiszacza.

Krowa dostanie do zjedzenia paszę z wyższą zawartością składników pokarmowych, smaczniejszą i trwalszą.

 

Jakie są zalety stosowania zakiszaczy?

  • bakterie w preparacie nadają właściwy kierunek fermentacji na fermentację mlekową
  • hamują rozwój pleśni, drożdży i grzybów w kiszonce
  • minimalizują zagrzewanie się kiszonki
  • obniżają ilość mikotoksyn
  • w efekcie zdrowe krowy i większa opłacalność z produkcji mleka