AGROSILE Enzym+

KORZYŚCI STOSOWANIA

  • szybki spadek pH kiszonki dla prawidłowej fermentacji mlekowej,
  • zahamowanie rozwoju pleśni i drożdży w kiszonce,
  • poprawa jakości i smakowitości kiszonki, dzięki czemu jest chętnie pobierana przez bydło,
  • większa wartość pokarmowa kiszonki,
  • zmniejszenie ryzyka psucia się kiszonki.

SKŁAD

Bogaty skład bakteryjny: 3 ważne szczepy- Lactobacillus plantarum, Pediococcus pentosaceus, Lactobacillus buchneri

Bogaty skład enzymatyczny: 1,3(4) β -glukanaza 5 000 U/g; 1,4 β-ksylanaza 40 000 U/g, celulaza 100 U/g

bakterie fermentacji mlekowej o wysokiej koncentracji1×1011 j.t.k / 1 g produktu
wysoka koncentracja na 1 g zakiszanego surowca500 000 j.t.k

DAWKOWANIE

Do zastosowania w roztworze wodnym w proporcji: 250g / 10-50 litrów czystej wody. Roztwór najlepiej wykorzystać w ciągu 24 godzin od rozpuszczenia. Stosować za pomocą aplikatora lub ręcznie spryskiwać układane warstwy na pryzmie lub w silosie.

zielona z lucerny250 g / 50 ton
zielonka z traw250 g / 75 ton
mieszanka traw z motylkowymi250 g / 75 ton