OXYTROL

KORZYŚCI STOSOWANIA

 • Zwiększa skuteczność ochrony roślin i nawożenia.
 • Zmniejsza pH cieczy do właściwego poziomu.
 • Poprawia właściwości fizyko-chemiczne cieczy roboczej.
 • Zapewnia właściwe przyleganie kropel oprysku do liścia.
 • Zabezpiecza przed szybkim wysychaniem.
 • Ogranicza zużycie pestycydów.

SKŁAD

Azot całkowity (w postaci mocznika)3 %
Fosfor rozpuszczalny w wodzie P2O517 %

DAWKOWANIE

W celu zmiany pH wody z 7 na 6 (optymalny odczyn)60 ml/100 l
W celu zmiany pH wody z 8 na 670 ml
W celu zmiany pH wody z 9 na 680 ml
W celu zmiany pH wody z 10 na 6120 ml

Rekomendujemy, aby najpierw zmieszać OXYTROL z odpowiednią ilością wody, a później przygotować roztwór roboczy oprysku. Wielkość dawki zależy od wyjściowego poziomu pH i twardości wody.

MIESZALNOŚĆ

Oxytrol miesza się z najczęściej stosowanymi chemikaliami używanymi w ochronie roślin, z wyjątkiem tych o reakcji alkalicznej i olejów mineralnych. W przypadku wrażliwych upraw sugerujemy najpierw wykonać próbę na kilku roślinach zanim przejdzie się do właściwego zastosowania produktu.

KOLEJNOŚĆ MIESZANIAM

Aby Oxytrol spełnił zakładane funkcje należy przestrzegać kolejności mieszania:

 1. Napełnić zbiornik wodą do ½ pojemności i włączyć mieszadło.
 2. Najpierw do wody dodać OXYTROL.
 3. Dodać substancje stałe: saszetki, nawozy, preparaty formulacji WD, WG, WP, SG, SX.
 4. Dodać środki płynne o formulacji: SC, CS, OD, SE.
 5. Następnie substancje emulsyjne: EW, EC, ME, a następnie SL.
 6. Dodać płynne nawozy i mikroelementy.
 7. Uzupełnić zbiornik wodą cały czas mając włączone mieszadło, także w drodze na pole.