Nasienie seksowane – SEXED ULTRA w ofercie Semenzoo Polska

Nasienie seksowane typu SEXED ULTRA to nowość w ofercie Semenzoo. Dzięki zaawansowanej technologii jego jakość i płodność jest taka sama jak nasienia konwencjonalnego.

SORTOWANIE NASIENIA
Plemniki zawierające chromosomy żeńskie X mają o około 3,8% materiału genetycznego (DNA) więcej niż plemniki zawierające chromosomy męskie Y. Maszyna sortująca jest w stanie zidentyfikować plemniki X i Y i rozdzielić je według płci. Nasienie jest łączone ze specjalnie przygotowanym rozcieńczalnikiem, który zarówno tworzy ochronę dla plemników jak je zabarwia. Im więcej DNA zawiera plemnik tym więcej wchłania barwnika. Następnie plemniki przepływają przez laser który mierzy ich intensywność zabarwienia i dzięki temu identyfikuje te z chromosomem X i te z Y. Delikatny ładunek elektryczny daje możliwość rozdzielenia plemników na trzy strumienie: męski, żeński i nieokreślony. Obecne maszyny sortujące trzeciej generacji zapewniają płodność nasienia seksowanego o porównywalną z nasieniem konwencjonalnym dają produkt, tj. o czystości 97%. Produkt ten oznaczony jest symbolem SexedULTRA™.

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA:

  •  więcej jałówek na brakowanie stada
  • ostrzejsza selekcja przekłada się na szybszy postęp hodowlany
  • porody jałóweczek przebiegają z reguły łatwiej niż byczków
  • krowa rodząca jałówkę jest bardziej mleczna niż rodząca buhajka. Badania amerykańskie (K.Hinde i inni, 2014) dowodzą, że krowy które urodziły jałówkę w 1 i 2 laktacji dały 445kg mleka więcej w 305-dniowej laktacji

sexed-ultra